top of page

Tänk om det här var en plats för kreativitet eller samvaro på din arbetsplats

Vilken skillnad tror du att det skulle det göra - positiv som negativ?


Miljöer som vi vistas i påverkar oss på olika sätt, många känner exempelvis till att tavlor med naturmotiv sänker blodtrycket hos patienterna på sjukhus.


Inredningen på våra arbetsplatser kan (bör!) därför bidra till de mål som finns för verksamheten och stärka företagets varumärke. Nu kanske inte ett rött och gult rum är det första du ska satsa på, men säkert finns det mer att göra för att få din inredning att bidra till företagets och personalens utveckling?


Cred för denna miljö: Tekla Evelina Severin för Formex

CBILD5CE45AHEVTV62Q24.jpg
bottom of page